Tag Archives: Oslo Det

Bilen ser rundt svingen for deg!

Bilen ser rundt svingen for deg!

Torsdag 16. januar holder Stortingets Familie- og kulturkomité ?pen h?ring om endringer i adopsjonsloven. Adopsjonsforum er blant h?ringsinstansene som skal m?te. Endringene som Adopsjonsforum og en rekke andre h?ringsinstanser skal uttale seg om, ble foresl?tt av den forrige regjeringen. Adopsjonsforum stiller seg positivt til de fleste av endringene som ble foresl?tt,…
Top