Tag Archives: Edvard Munch-jubileet Et

Nordmenn er klare for sommerferie

Nordmenn er klare for sommerferie

Sparebankstiftelsen DNB har lagt frem sitt ?rsregnskap for 2013. Stiftelsen oppn?dde et ?rsresultat for 2013 p? hele 1.675 millioner kroner, i hovedsak som f?lge av verdiutviklingen p? DNB-aksjen gjennom ?ret. – Sparebankstiftelsen DNBs investeringer har steget i verdi gjennom 2013, og dette gir grunnlag for ?…
Top