Fritid

927 s?knader p? 66 hyttetomter

13-10-2014 08:00 Statskog SF Statskog SF fikk inn hele 927 s?knader p? de 66 hyttetomtene som ble lagt ut for salg ved Altevatn i Troms. Den store ettersp?rselen er spesiell og bekrefter at Altevatnomr?de er veldig popul?rt for de som er glad i hyttelivet. Statskog h?per ? ha gjennomf?rt trekningen i l?pet av en m?neds tid.

Mange synes det er vakkert ved Altevatn – og ?nsker seg hyttetomt. (foto: Statskog)
Seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen i Statskog er overveldet over interessen for hyttetomter ved Altevatn. (foto: Statskog)

Statskog SF fikk inn hele 927 s?knader p? de 66 hyttetomtene som ble lagt ut for salg ved Altevatn i Troms. Den store ettersp?rselen er spesiell og bekrefter at Altevatnomr?det er veldig popul?rt for de som er glad i hyttelivet. Statskog h?per ? ha gjennomf?rt trekningen i l?pet av en m?neds tid.
At s? mange s?kte medf?rte at Statskog har brukt nesten to uker til ? registrere og kvalitetssikre alle s?knadene.
– Dette er over all forventning. Ut fra antall henvendelser i forkant av utlysningen hadde vi h?pet p? ? f? inn flere hundre s?knader, men at vi skulle passere 900 hadde vi aldri forventet, sier seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen i Statskog SF.
Lokale ringvirkninger
Hvem som f?r tildelt tomt skal avgj?res ved trekning. Blant de heldige vinnerne i loddtrekningen vil sikkert flere starte byggingen allerede v?ren og sommeren 2015.
– Vi kan bare anta hvilke ringvirkninger de nye tomtene vil gi i lokalsamfunnet. Flere oppdrag til lokale h?ndverkere, mer handel i butikkene p? Setermoen osv. Vi er sikker p? at prosjektet vil bidra til samfunnsutvikling i Bardu kommune og Midt-Troms for ?vrig, sier Eliseussen.
Popul?re hytteomr?der
– Altevatn er en langstrakt innsj? p? hele 79 km2. Hyttefeltene p? Statskogs grunn ved framenden av Altevatn best?r av 235 hytter fordelt p? tre store hyttefelt. N? blir det 301 hytter med de nye tomtene.
– Til sammenligning har Statskog 482 hyttetomtefestere i Bj?rnfjellomr?det i Narvik kommune. Altevatn og Bj?rnfjellomr?det er definitivt de mest popul?re hytteomr?dene i Statskog region Troms. Regionen omfatter all statlig grunn i Troms fylke, Ofoten og Vester?len i Nordland fylke, sier Eliseussen.
For mer informasjon:
Tom-Rune Eliseussen (Statskog SF), tlf. 909 32 187

A to już wiesz?  Den klassiske fuktighetskremen for t?rr hud fyller 40 ?r

Statskog er landets st?rste grunneier, og har som oppgave ? ivareta og utvikle alle verdier p? fellesskapets grunn.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy