Fritid

Regjeringen nedprioriterer internasjonal adopsjon

H?yre har tidligere foresl?tt en kraftig ?king av adopsjonsst?tten til familier som adopterer. Men heller ikke i dette statsbudsjettet innfrir partiet sine l?fter.
Da H?yre ble spurt om sitt standpunkt til adopsjonsst?tten i 2013, utalte partiet at ?vi har i flere ?r foresl?tt en kraftig heving av adopsjonsst?tten til folketrygdens grunnbel?p, 1G?, 1 G tilsvarer per i dag kr 88 370. Over det nylig presenterte statsbudsjettet foresl?s adopsjonsst?tten ?kt med kr 1550 (3,3 prosent) i tr?d med prisutviklingen. St?tten vil da g? opp fra kr. 46.920 i ?r til 48.470 neste ?r.
Dette er en meget lav engangsst?tte n?r adopsjonsutgiftene stadig ?ker for familiene. Samtidig er n?rmest samtlige politiske partier enige om ? stimulere til internasjonal adopsjon i Norge.

? Skuffende
? Det er skuffende at regjeringen ikke f?lger opp l?ftene om ?kt adopsjonsst?tte fra f?r valget i fjor, sier ?yvind Bakke Reier, styreleder i Adopsjonsforum.
? Vi hadde forventet at H?yre ville f?lge det de skriver i sitt eget program, sier han videre.
? H?pet for adoptivfamiliene er derfor at Kristelig Folkeparti og Venstre f?lger opp sine l?fter om ?kt adopsjonsst?tte i forhandlinger med regjeringspartiene.
Kristelig Folkeparti har programfestet og foresl?tt ? ?ke adopsjonsst?tten til 2G.
Venstre har programfestet ? koble st?tten til 1G (og foreslo 1,5 G i budsjettet for 2014).
? Sm?penger
? Dette er sm?penger i et statsbudsjett, men sv?rt viktig for noen f? hundre familier som opplever ?kte kostnader til sin adopsjonsprosess, kombinert med lengre ventetid og st?rre usikkerhet, fortsetter ?yvind Bakke Reier.
De tre adopsjonsforeningene InorAdopt, Verdens Barn og Adopsjonsforum gjennomf?rte i fjor en Facebook-kampanje kalt “?kt adopsjonsst?tten”. Der ble det samlet inn over 2100 underskrifter som ble overlevert Stortinget h?sten 2013.
Partienes standpunkt
F?r stortingsvalget i fjor ble alle partier utfordret til ? st?tte adopsjonsforeningenes ?nske om ? knytte adopsjonsst?tten til 1G i Folketrygden (for tiden kr. 88 370). Her er standpunktene de ?vrige partiene tok, foruten H?yre, Venstre og KrF:
Fremskrittspartiet har st?ttet forslagene i statsbudsjettene de siste ?r, men lovte ikke mer ?kning.
Milj?partiet de Gr?nne hadde ikke dr?ftet spesifikt hvor stor adopsjonsst?tten b?r v?re.
Senterpartiet har ikke programfestet ?kt adopsjonsst?tte, og tar stilling i hvert budsjett.
Arbeiderpartiet ga ingen l?fter – eventuelle ?kninger vil de komme tilbake til i budsjettarbeidet.
Sosialistisk Venstreparti ga ingen l?fter ? dette er et budsjettsp?rsm?l som vurderes opp mot andre tiltak.
Fra 2005 ? 2013 hadde b?de Sp, Ap og SV gitt klare l?fter om ? ?ke adopsjonsst?tten, men dette ble ikke gjennomf?rt i de ?tte ?r de satt i regjering.

Adopsjonsforum er en humanit?r forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. V?rt utgangspunkt er at adopsjon skal v?re til barnets beste. Gjennom v?r bistandsavdeling Bistand for barn, st?tter vi ogs? foreldrel?se og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Din Bolig Bedre   #Handy Girl   #Hedalm Anebyhus   #Skiens Fritidspark