Fritid

Drukningstallene litt ned i september

Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk viser at 91 personer d?de av drukning de f?rste ni m?nedene i ?r. I fjor var tallet p? samme tid 93.
Seniorr?dgiver i Norsk Folkehjelp Ivar Christiansen forteller at 80 av de som har mistet livet s? lang i ?r er menn og 11 er kvinner.
Fylkesstatistikken for 2014 viser at Hordaland og Nordland fremdeles topper med henholdsvis 11 og 10 druknede. Vestfold har hatt 9 ulykker. S? langt i ?r har bare Oppland fylke v?rt forsk?net fra drukningsulykker.
De fleste ulykkene i september har funnet sted n?re land. Fall fra land har v?rt dominerende. En ulykke er knyttet til bruk av b?t og en bil kj?rte i vannet.
Norsk Folkehjelp sitt statistiske materiale over antall drukningsulykker og ?rsakene til disse bygger p? elektronisk overv?kning av norske medier. Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk ligger her: http://www.folkehjelp.no/drukning. Statistikken gir blant annet fylkesoversikter og fordeling i aldersgrupper.
For sp?rsm?l og pressehenvendelser, ta kontakt med seniorr?dgiver i Norsk Folkehjelp, Ivar Christiansen, telefon: 916 10 873

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanit?re solidaritetsorganisasjon. V?r visjon er solidariet i praksis.

Facebook.com/folkehjelp
Twitter.com/norskfolkehjelp

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy