Hvordan sikre en b?rekraftig rekruttering

Kampen om rekruttering og ikke minst kampen om ? beholde medlemmene blir t?ffere og t?ffere
Det blir stadig flere idretter og flere treningssentre som kan tilby attraktive og spennende tilbud. Vi konkurrerer derfor ikke bare mot andre idretter og andre treningstilbud, men vi konkurrerer ogs? mot tiden. Medlemmer vil velge klubber med tilgjengelighet, fleksibilitet og som har de beste trenere og lederne.
Norges Kampsportforbund (NKF) er av den oppfatning at det er en forutsetning for klubbenes fremtidige suksess at klubbene ledes av kompetente styremedlemmer med idrettens lederutdanning, samt har engasjerte, godkjente og kvalifiserte trenere.
Klubbenes ledere og trenere m? v?re gode rollemodeller, jf. idrettens grunnverdier om frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Langsiktig utvikling m? ligge i bunnen n?r det gjelder klubbdrift og utvikling av ut?vere.
Vi tror at de klubbene som kommer til ? lykkes i fremtiden vil v?re de klubber som ledes av et dyktig klubbstyre med lederutdanning, og som har godkjente kvalifiserte trenere som er gode rollemodeller innen etikk og moral og hvor langsiktig utvikling av ut?vere er satt i sentrum.
Ta det f?rste skrittet
Det er viktig at de klubber som ?nsker ? f? suksess tar det f?rste skrittet i ? utvikle seg ved ? innf?re en sportslig plan. En sportslig plan vil sikre klubben en helhetlig utvikling.
Klubber som trenger bistand til ? utarbeide en sportslig plan kan f? bistand av Norges Kampsportforbund. Dette er gratis for klubbene.
Ta kontakt med:
Sportskoordinator Helle Borgen [email protected] Utarbeidelsen av en sportslig plan tar ca. 4-5 timer, og klubbens styre, trenere og andre ressurspersoner m? v?re tilstede. I forkant av prosessen m? de som deltar ha svart p? noen kartleggingssp?rsm?l. *Partnerklubber vil bli prioritert.
Det sportslige ansvaret
Det er styret i klubben som har det overordene sportslige ansvaret. Sportslig ledelse er ? lede den sportslige aktiviteten i klubben ut fra vedtatte m?l, strategier og sportslige retningslinjer. Dette gir noen f?ringer for hvordan klubben m? organisere seg slik at styret f?r jevnlige tilbakemeldinger fra de
som har det ut?vende sportslige ansvaret i klubben.[1]
Lage en sportslig plan
Alle klubber trenger en sportslig plan som et styringsverkt?y og hjelpemiddel for alle trenere, ledere og tillitsvalgte. Med en fornuftig og grundig sportslig plan vil styringen av klubben bli enklere og mindre tilfeldig.
Planen skal legge grunnlaget for en fornuftig og m?lrettet oppl?ring i et trygt og godt milj? for alle og med en sportslig plan vil styret v?re ?sjefen? for all aktivitet i klubben.
En sportslig plan m? bygge p? klubbens nedfelte m?lsettinger og verdigrunnlag, og m? holde seg innenfor de nasjonale rammene og retningslinjer til toppidretten. Det skal v?re samhandling mellom topp og bredde. At en klubb har en godt utarbeidet plan vil ogs? bety mye for markedsf?ringen av klubben.
Vil du bli en partnerklubb i karate ??
Vil du bli en partnerklubb i Taekwondo ??
[1]*)
en partnerklubb er en klubb som har inng?tt et forpliktende utviklingssamarbeid
med forbundet innen talentutvikling, trener- og lederutvikling.

Norges Kampsportforbund (NKF) er det tiende st?rste s?rforbundet under Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Forbundet er lokalisert p? Ullev?l stadion i Oslo. NKF organiserer over 20 kampidretter, hvorav karate, taekwondo, jujutsu, wushu og kendo er de fremste konkurranseidrettene.

Authors

Related posts

Top