Fritid

Avis satser p? m?nedsleie av bil

25-09-2014 13:19 RAC Group AS Kj?p eller leasing av bil har ofte en lang tidshorisont og passer ikke for alle. Avis satser derfor n? p? m?nedsleie av bil, som gir et bilhold uten risiko for kundene.

Det kan v?re en stor utfordring for virksomheter ? administrere bilparken for sine ansatte og alltid ha riktig antall og type biler i fl?ten til enhver tid. Prosjektarbeid innenfor en tidsbegrenset periode blir stadig mer vanlig i n?ringslivet, og dermed settes det krav til fleksible l?sninger og god kostnadskontroll.
Med Avis m?nedsleie oppn?s ikke bare full fleksibilitet for kundene, men ogs? et bilhold uten risiko. Konseptet passer dermed godt for sm? og mellomstore bedrifter, som vil ha en fl?te med garantert mobilitet og der det er mulighet for ? endre biltyper og st?rrelser n?r behovene endrer seg. Ved ? bestille m?nedsleie fra Avis kan en virksomhet f? en optimalt tilpasset bilfl?te til enhver tid.
Alt inkludert i prisen
– V?rt m?l er p? ingen m?te ? konkurrere med tradisjonell leasing, men v?re et attraktivt supplement, sier Ole Gr?nvold, administrerende direkt?r hos Avis Norge.
– Med en minste leietid p? én m?ned, og en m?nedsfaktura der alle kostnader er inkludert f?r bedriftens ledelse en god oversikt og en bilpark uten kapitalbinding.
Blant kundene av m?nedsleie finner vi alt fra forsvaret, st?rre offshore-selskaper, til mindre leverand?rer innenfor renholdsbransjen og helsesektoren. Gr?nvold ser ogs? en ?kende ettersp?rsel i privatmarkedet.
– Mange privatpersoner ?nsker en bil over en kortere eller lengre periode, men ?nsker av ulike ?rsaker ? ikke kj?pe bil. Da kan Avis m?nedsleie v?re et godt og konkurransedyktig alternativ.
http://www.avis.no/manedsleie
For ytterligere
informasjon, vennligst kontakt:
Ole Gr?nvold,
administrerende direkt?r, telefon +47 90 99 00 81
Om Avis
Avis Bilutleie drives i Norge, Sverige og Danmark gjennom selskapet RAC Holding AS. Totalt har
virksomheten en fl?te p? ca. 15 000 biler, der ca. 8 000 biler er fordelt p? egeneide utleiekontorer, og
ca. 7.000 biler leies ut gjennom et veletablert og regions dekkende nettverk av franchisekontorer.
Totalt st?r utleienettverket av 400 utleiekontorer i Skandinavia med en samlet leieomsetning p? NOK
1,4 milliarder.

A to już wiesz?  Norsk Folkehjelp bekymret over signaler fra S?r-Sudan

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy