Motor

Samyang lanserer meget lyssterke 50mm-objektiver for b?de stillbilde og video

Stipendiat
Linda Holtung ved matforskningsinstituttet Nofima har i sitt doktorgradsarbeid b?de sett p? hvordan b?rene kan utnyttes bedre og studert helseeffektene av ? drikke en sunnere juice.
Hun har sett at kun halvparten av polyfenolene, ogs? kjent som antioksidanter, som opprinnelig finnes i solb?r og bl?b?r ender opp i juicen. Resten ligger igjen i pressrestene.
Valget falt p? solb?r
? I dette prosjektet har vi i samarbeid med TINE SA, Findus og Fellesjuice laget en ?Optijuice? som best?r av den kommersielt tilgjengelige juicen ?MANA Bl?? beriket med naturlige antioksidanter fra solb?rpressrest, forholdstallene var 85 prosent MANA og 15 prosent solb?rekstrakt fra pressresten. Dette gir forbrukeren en sunnere juice mens industrien oppn?r en mer effektiv og milj?vennlig prosedyre hvor r?varene blir bedre utnyttet, forteller Linda Holtung.
Bakgrunnen for ? studere effektene av ? utnytte skallet og fr?ene er basert p? kunnskap fra tidligere forskning ved Nofima. Forskning som har vist at en veldig stor del av polyfenolene finnes i skallet og fr?ene til b?ret. I tillegg til solb?r unders?kte forskerne effekten av bl?b?r, bringeb?r og eple, men det var solb?rene som kom best ut.
F?rst studier av celler s? fors?k med personer
F?r forskerne gikk i gang med ? la personer teste Optijuicen, jobbet de med ? utviklet best mulig ekstrakt. De kom frem til at de fikk h?yest konsentrasjon av polyfenoler og best helseeffekt hvis de ekstraherte ved h?y temperatur i l?pet av ganske kort tid. N?rmere bestemt ved 80-100 °C i 4-15 minutter.
? Vi startet med ? gj?re studier i cellemodeller, og s? at de hadde hemmede effekt p? blant annet kreftceller, samt at mark?rer for b?de blodtrykk og betennelsesreaksjoner reagerte p? ?nsket m?te. Da vi gikk over til de kliniske studiene s? vi at effektene vi hadde m?lt i cellestudiene ble bekreftet i intervensjonsstudien, sier veileder og forsker Kjersti Aaby i Nofima.
130 personer deltok i intervensjonsstudien
Deltakerne, som hadde lett forh?yet blodtrykk, ble delt inn i tre grupper. En gruppe fikk placebo-drikke, en annen fikk ren MANA-juice og den siste fikk Optijuice.
? Studien varte i tolv uker, og ga oss nyttige svar p? hvordan polyfenolene virker p? kroppen.
Det blir en vinn-vinn situasjon. Produsentene kan utnytte b?rene bedre og forbrukerne kan f? en sunnere juice, sier Linda Holtung.
B?de gruppen som drakk MANA og gruppen som drakk Optijuice opplevde at blodtrykket sank. I tillegg hadde gruppen som drakk Optijuice en nedgang i en mark?r for s?kalt oksidativt stress, som er assosiert med blant annet kreft og hjerte- og karsykdommer.
­- Det er verdt ? merke seg at den positive effekten som ble m?lt av solb?rekstraktet ikke skyldes effektene av C-vitamin, for mens halvparten av polyfenolene blir igjen i pressresten, g?r all vitamin C over i juicen, sier Kjersti Aaby.
Fakta om doktorgraden og prosjektet
Linda Hollung har fra tidligere en mastergrad i molekyl?r medisin. Hun disputerer 28. august ved Universitetet i Oslo, Institutt for medisinske basalfag. Avhandlingens tittel er ?B?r pressrest ? verdifull kilde til polyfenoler med potensielle helseeffekter? og veiledere er Professor Rune Blomhoff, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, samt forskerne Kjersti Aaby og Stine Grimmer, begge
Nofima.
Doktorgraden, som har v?rt knyttet til prosjektet Optijuice, er finansiert av Norges forskningsr?d gjennom Bion?rprogrammet samt TINE SA, som ogs? er prosjekteierfor Optijuice . Andre samarbeidspartnere er Findus og Fellesjuice.

Om Nofima
Matforskningsinstituttet Nofima driver forskning og utvikling for akvakulturn?ringen, fiskerin?ringen og matindustrien.
Instituttet har om lag 380 ansatte og en ?rlig omsetning p? rundt 530 millioner kroner.
Nofima AS har hovedkontor i Troms?, og forskningsvirksomhet p? Aver?y, i Bergen, Stavanger, Sunndals?ra, Troms? og p? ?s.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy