Spill

THE THIEF k?ret til Norges beste hotell

Sparebankstiftelsen DNB har i v?rens s?knadsrunde for lokale gaver tildelt 32 millioner kroner til 199 prosjekter p? ?stlandet. Det kom inn over 1800 s?knader om bidrag innen s?knadsfristen 15. februar. Form?lene i v?rens s?knadsrunde var ?Kunst og kultur? og ?Kulturminner og historie?.
Sparebankstiftelsen DNB er den stiftelsen som deler ut mest midler til allmennyttige form?l i Norge. Stiftelsen har ?rlige form?lskostnader p? over 200 millioner kroner. N?rmere 100 millioner kroner av disse g?r til lokale prosjekter i opprinnelsesomr?det til Sparebankstiftelsen DNB, som er p? ?stlandet.
– Variasjonen i prosjektene som tilgodeses er stor, men de har til felles at engasjementet og dugnads?nden er sterkt til stede. Vi er stolte over ? st?tte blant andre danse- og teatergrupper, spel, nysirkus, festivaler, museer, fritidsklubber, lag og foreninger, sier gavesjef Sissel Karlsen i Sparebankstiftelsen DNB.

Hva ser dere etter i s?knadene?
– Vi ser f?rst om fremst etter s?knader som kommer innunder ?rets prioriterte form?l. Bortsett fra det, ?nsker vi at midler fra oss skal g? til tiltak som har verdi over tid og kommer mange til gode. S?rlig er vi opptatt av at gavene treffer mennesker i alderen 6 til 30 ?r. Vi ser etter tiltak som skaper aktivitet, tilh?righet og stolthet i n?rmilj?et, og er opptatt av nettopp frivillig engasjement og dugnadsvilje, sier Karlsen.
Instrumenter til kulturskoler og korps
Innenfor form?let ‘Kunst og kultur’ gis midlene til blant annet kostymer, instrumenter, utvikling av manus, foto- og filmutstyr, dansegulv, scener, lys- og lydanlegg.

I f?lge gavesjefen kan flere kulturskoler og korps glede seg over ? f? nye instrumenter. – Vi har gjort en evaluering av tidligere tildelte midler til instrumenter til kulturskolene, som konkluderte med at gode instrumenter er viktig for ?kt aktivitet, spilleglede og l?ring. Vi ser ogs? at mange korps har f?tt ny giv og ?kt rekruttering etter ? ha begynt ? samarbeide med skoler og skolefritidsordninger om musikk og instrumentoppl?ring. Korpsuniformer har ogs? blitt tilgodesett denne v?ren, sier Karlsen.
Kulturminner og historie
Innenfor form?let ?Kulturminner og historie? gis det penger til blant annet skilting og kartmerking av fortidsminner. Heggedal og omegn historielag, sammen med Vollen historielag i Akershus, f?r bidrag til ? merke historiske steder langs en lokal tursti. Et annet prosjekt som f?r penger av stiftelsen er en tur- og sykkelvei over Dovrefjell der kulturminner langs veien skal synliggj?res. Innenfor form?let ?Kulturminner og historie? kommer ogs? lokale husflidslag, som f?r st?tte til blant annet h?velbenker, verkt?y, symaskiner og materialer.
Gavesjefen forteller at flere av s?knadene som kom innenfor dette form?let, gjaldt vedlikehold av offentlig eide kulturminner ? gjerne i form av bygninger. – Normalt st?tter vi ikke dette, men vi har gjort noen unntak og har bidratt til prosjekter der flere akt?rer samarbeider, der det er frivillige innsats, og der prosjektet treffer m?lgruppen barn og unge. Et eksempel p? en slik tildeling er til bydel Bjerke i Oslo, som vil utvikle ?vre Isdam p? ?rvoll til friluftsm?tested og tilgjengeliggj?ring av historie og kulturminner. Her var det produksjon av naturis helt frem til 1967, og v?rt bidrag skal g? til ? restaurere gamle redskaper og utstyr, som sammen med fotografier skal dokumentere den spennende historien stedet har, sier Karlsen.
B?ter som kulturminne og arena for arbeidstrening
Denne v?ren gis det ogs? midler til prosjekter der gamle skip og b?ter er arenaer for arbeidstrening, og brukes til aktivitet og l?ring for barn og unge. Et av disse er skoleskipet S/Y Mohawk II – et verneverdig skoleskip som stilles til disposisjon for Sj?korpset i Oslo. De har oppl?ring i sj?mannskap og seiling for barn og ungdom i alderen 10 til 25 ?r, og jobber for at alle barn og ungdom i Oslo og omegn skal f? muligheten til komme seg p? sj?en.
Et annet b?tprosjekt som f?r midler er veteranlasteskipet Hamen. – Det er kun et f?tall slike skip igjen, og oppussing gj?res p? frivillig basis med innsats av ungdomsskoleelever fra Hurum Ungdomsskoles som har praktiske valgfag om bord, sier Karlsen. Det gis ogs? midler til restaurering av verdens eldste operative hjuldamper i ruteg?ende trafikk, Skibladner. Skibladner har ogs? tidligere f?tt midler fra Sparebankstiftelsen DNB.
Se ogs? vedlagt pdf-fil med oversikt over alle lokale gavetildelinger v?ren 2014

Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir gaver til allmenn nytte.
Stiftelsen ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 2 milliarder kroner til allmennyttige form?l.
Sparebankstiftelsen DNB er st?rste private eier av DNB. Det er utbyttet fra disse aksjene som forvaltes og gis som bidrag til allmennyttige form?l.
Stiftelsen bidrar til prosjekter og initiativer som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. M?let er over tid ? bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste individer. Visjonen er: Vi skal utl?se gode krefter.
Stiftelsens to form?l er: ? ivareta sparebanktradisjonen med ? gi gaver til allmenn nytte, og ? v?re langsiktig eier i DNB.
sparebankstiftelsen.no

Similar Posts