Spill

?rets Nordiske kj?pesenter er k?ret – NCSC Nordic Award 2014

Trampolinesesongen er i gang. Det betyr mye moro, men ogs? knall og fall blant norske barn. ? Hopp og kos dere, men unng? 17.mai-flagg og andre gjenstander p? trampolinen, advarer Storebrand.
Storebrand registrerer jevnlig skader som skyldes trampoline-akrobatikk.
? ? hoppe p? trampoline er moro, men det er viktig ? ta noen forh?ndsregler. De fleste ulykker skjer n?r flere hopper samtidig og s?rlig n?r disse har ulik vekt, forklarer Hanne Gudding, kommunikasjonssjef i Storebrand.
? De minste og letteste barna har mindre kontroll over sin egen kropp, og kan lett skade seg n?r st?rre barn hopper samtidig.
Hun legger til at barn b?r v?re forsiktige med ? ta med leker og andre ting inn p? trampolinen.
? Faren er at man kan f? en vridning eller brekke et ben eller albue fordi man lander p? en gjenstand, sier Gudding.
I forbindelse med 17-mai til helgen advarer hun spesielt mot ? hoppe med flagg, noe som i verste fall kan g? veldig galt.
? Og selv om det er fristende for barna ? ta med 17.-mai-isen p? trampolinen, er det lurt ? unng? mat og drikke i kombinasjon med hopping, r?der hun.
Viktig ? f?lge med p? barna
De aller fleste tilfellene g?r trampolineleken helt fint, men det er viktig at man som voksen tar ansvar for bruk av trampolinen.
Prim?rt har man ansvar for egne barn, ogs? hvis de l?per inn til naboens hage og hopper. Det er kun i ytterste konsekvens at eier av trampolinen kan bli ansvarlig, for eksempel hvis trampolinen er i sv?rt d?rlig stand. S? lenge trampolinen er forsvarlig montert med sikkerhetsnett skal det godt gj?res at man blir ansvarlig for ulykker. Det er likevel lurt ? avklare med andre foreldre at barna f?r lov til ? hoppe, og at det er p? eget ansvar.
Barneforsikringen kan bli verdifull
De fleste skader p? trampoliner er mindre alvorlige, som benbrudd og hjernerystelser. Slike skader behandles av det offentlige helsevesenet, og behandlingen er gratis. Men i tilfeller med mer alvorlige skader kan en barneforsikring v?re verdifull.
? P? generelt grunnlag anbefaler vi foreldre ? kj?pe en barneforsikring. Blir barnet ditt langvarig og alvorlig syk eller utsatt for en ulykke, kan det f? store ?konomiske konsekvenser b?de for barnet og for familien. En barneforsikring sikrer b?de barnet og familien ?konomisk om noe uforutsett skulle skje, sier Gudding
Spesielt uf?redekningen er viktig. Hvis barnet skulle bli arbeidsuf?r, er det sikret en ekstra uf?repensjon som gis i m?nedlige utbetalinger fra fylte 18 ?r og frem til fylte 67 ?r.
Barneforsikring gir et godt supplement til hva barnet f?r av det offentlige og forsikringen kan beholdes gjennom studietiden ? helt til barnet fyller 26 ?r, sier hun.

Slik sikrer du trampolinen:
Trampoliner faller inn under reglene i produktkontrolloven, som stiller krav til at produkter ikke skal medf?re helseskade. Det betyr blant annet at produsenter og import?rer skal levere trampoliner med god polstring av kantene, gode fj?rer, tilfredsstillende st?lkvalitet, monterings- og brukerveiledning med mer.
For ? begrense skadetallene anbefaler DSB at disse enkle sikkerhetstipsene for trampoliner f?lges:
1. Les bruksanvisningen f?r montering og monter i henhold til denne.
2. Kontakt forhandleren hvis du er i tvil om hvordan bruksanvisningen skal forst?s.
3. Sjekk og test trampolinen etter montering. S?rg for at stropper, fester og kantpute er forsvarlig montert.
4. Ha god plass over og rundt trampolinen og s?rg for ? plassere den p? et plant underlag, helst med noe st?tdempende effekt.
5. Fest trampolinen til underlaget hvis det er fare for at vinden kan ta tak i den.
6. Voksne b?r vurdere ferdighet og f?lge med n?r barn hopper.
7. Definer klare regler for antall barn samtidig p? trampolinen. Det ideelle er kun én. V?r oppmerksom p? at faren for skader ?ker med ?kende antall personer p? trampolinen samtidig og s?rlig ved ulik vekt mellom deltagerne.
8. For ? forhindre at barn bruker trampolinen n?r voksne ikke er tilstede, b?r den dekkes til med en presenning n?r den ikke er i bruk.
9. Husk ettersyn og vedlikehold av trampolinen. Sjekk fj?rer, kantpute og lignende f?r bruk.
10. Unng? ? hoppe p? trampolinen n?r den er v?t.
11. Bruk av sikkerhetsnett m? vurderes av den enkelte ut i fra alder p? barna, plassering av trampolinen og motoriske ferdigheter.
Kilde: DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #CEO   #COO   #North American   #One Ford