Hobby

N? KAN KLUBBEN UTDANNE UNGE LEDERE !

I juni 2012 ble Henie Onstad Kunstsenter (HOK) kontaktet av arvingene til Paul Rosenberg med dokumentasjon om at maleriet Profil bleu devant la cheminée (Bl? kjole i en okergul lenestol) av Henri Matisse, datert 1937, hadde blitt konfiskert av nazistene fra den ber?mte franske galleristen og samleren under andre verdenskrig.
Selv om Rosenberg og familien selv klarte ? flykte til New York i 1940, ble flere kunstverk som tilh?rte ham konfiskert av det spesialiserte nazistiske selskapet kjent som Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR). Det gjeldende Matisse-maleriet var ett av totalt 162 arbeider som ble konfiskert 5. september 1941. I ettertid har det derfor blitt del av et aktivt krav om tilbakef?ring fra Rosenberg og hans etterkommere.
I 1941 ble maleriet brukt som byttemiddel av agentene for Nazi Reichsmarschall Hermann Goering, og p? den m?ten kom det i hendene til Gustav Rochlitz, en kunsthandler som virket i Paris. Etter krigen ble Rochlitz d?mt skyldig av den franske domstolen for illegalt ? handle med verdigjenstander nazistene tilegnet seg under okkupasjonen.
Maleriet ble kj?pt av Niels Onstad fra Galerie Henri Bénézit i Paris rundt 1950 og det har v?rt en del av HOK?s samling siden 1961. Fra 1946?1960, gjorde Paul Rosenberg og hans arvinger tallrike fors?k p? ? gjenfinne maleriet ? uten resultat. Ingen av disse fors?kene n?dde frem til Niels Onstad eller HOK. I forkant av at maleriet ble innlemmet i HOK-samlingen i 1960, etterspurte Niels Onstad detaljert informasjon om proveniensen til bildet, uten ? finne noe krav fra Rosenberg-familien. Som resultat av unders?kelsene har bildet alltid blitt omtalt i kataloger og tallrike utstillinger over hele verden med referanse til ?proveniens Paul Rosenberg Collection?. Denne informasjonen n?dde likevel aldri frem til arvingene etter Paul Rosenberg.
Selv om det er HOKs klare holdning at Niels Onstad, og deretter HOK, anskaffet bildet i god tro, har HOK valgt ? rette seg etter internasjonale konvensjoner og tilbakef?re bildet til Rosenbergs arvinger. Arvingene setter stor pris p? denne avgj?relsen.
?Henie Onstad Kunstsenters omfattende unders?kelse av saken har f?rt til den konklusjon at kravet er rettmessig. Dette har resultert i at HOKs styre har valgt ? tilbakef?re bildet uten forbehold, sier Halvor Stenstadvold, styreleder ved HOK.
?Bildet har v?rt del av HOKs samling og tilgjengelig for offentligheten siden institusjonen ble opprettet. Det er et viktig bilde b?de for HOK og publikum. De omfattende unders?kelsene og behovet for ? g? igjennom de ulike faktaene i saken har v?rt utfordrende og har foreg?tt over et lengre tidsrom. Saken kan sette proveniens, og vi ?nsker ? gj?re v?re erfaringer med denne typen arkiver og proveniensarbeid tilgjengelig for offentligheten gjennom en serie utstillinger, publikasjoner og seminarer i fremtiden, sier Tone Hansen, direkt?r ved HOK.
Unders?kelsene har blitt utf?rt av HOK og Rosenbergs arvinger i franske og amerikanske arkiver. HOK har samarbeidet med et stort antall museer, institusjoner og eksperter i Frankrike. Unders?kelsene bekrefter at maleriet ble stj?let fra Paul Rosenberg, som f?lge av nazistenes forf?lgelser.
Christopher A. Marinello, jurist med spesialisering innen tilbakef?ring av kulturgjenstander, har f?rt forhandlingene p? vegne av Rosenberg-familien. Han kommenterer som f?lger: ?Saken illustrerer betydningen av at museer og kulturinstitusjoner gj?r omfattende gjennomganger av sine samlinger i tr?d med Washington konvensjonens prinsipper. HOK skal ber?mmes for sin metodiske tiln?rming, vurdering av fremlagte dokumenter som underbygger bildets proveniens og de juridiske forholdene involvert. Til syvende og sist var det styrken bak det moralske kravet som overbeviste HOK om at det ville v?re riktig ? tilbakef?re bildet uten forbehold til Rosenbergs arvinger. Vi takker alle v?re forskere i Frankrike og Amerika hvis ekspertise og assistanse har v?rt uvurderlige i denne saken.?
Saken er den f?rste i Norge. Selv om enhver sak av denne art m? behandles individuelt, kan HOKs avgj?relse f? konsekvenser for lignende saker i norske museer. HOK har derfor gjort grundige avveiinger underveis og holdt Kulturdepartementet orientert gjennom hele forl?pet. Prosessen har v?rt sv?rt krevende for en enkelt institusjon, og HOK har derfor tatt til orde for opprettelse av en nasjonal komité for gjennomgang av offentlige samlinger, slik blant annet Nederland, Tyskland og Frankrike har gjort.
I forkant av avgj?relsen har HOK tillagt stor vekt at Norge undertegnet Washington konvensjonen for stj?let kunst i 1998 sammen med 43 andre land. Av betydning er ogs? HOKs medlemskap i International Council of Museums (ICOM) samt at institusjonen f?lger ICOMs museumsetiske regelverk. ICOM har samme holdning til saken som Washington konvensjonen.
Tilbakef?ringen av bildet bidrar til ? avslutte ett av Rosenberg-familens krav, men som for mange familier som har blitt ber?rt av nazistenes plyndringer, fortsetter de utfordrende letingene etter atter mange verk som fremdeles er savnet.
Kontaktinformasjon
Henie Onstad Kunstsenter
Gunhild Varvin
Kommunikasjonssjef
Mob:40217573 402 17 540217573
E-post: [email protected]
Tiana K. Ringseth
Kommunikasjonsr?dgiver
Telefon: 6780488067 8
E-post: [email protected] Christopher A. Marinello
Styreleder og grunnlegger
Art Recovery Group PLC
Addresse: 6 Exhibition House, Addison Bridge Place, Kensington
London, W14 8XP
Telefon: + 44 (0)845 4757 999
Mobil: + 44 (0)7702 206 913 (UK)
Mobil: + 1 917 450 5799 (USA)
E-post: [email protected]
Web: www.artrecovery.com

Henie Onstad Kunstsenter er en ledende arena for nasjonal og internasjonal billedkunst, med et bredt utstillingsprogram, en sentral kunstsamling, samt aktiviteter innen musikk og performance. Kunstsenteret er omgitt av et praktfullt parkomr?de p? H?vikodden i B?rum. I tillegg til utstillingsar­ealer p? ca. 3500 m2, rommer senteret HOK lab, m?telokaler for utleie, egen butikk, samt restauranten B?lgen & Moi.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy