Hobby

Slik rengj?r du TV-skjermen din p? best m?te

13-03-2014 09:52 Elkj?p Norge 22 prosent av oss sier de planlegger ? pusse opp kj?kkenet sitt i ?r. Og n? er det ikke lenger bare kvinnene som tar initiativet.

22 prosent av oss sier de planlegger ? pusse opp kj?kkenet sitt i ?r. Og n? er det ikke lenger bare kvinnene som tar initiativet.
? Det er ingen overdrivelse ? si at nordmenn elsker kj?kken. Ingen pusser opp s? mye som oss, sier salgsdirekt?r Fredrik T?nnesen i Elkj?p, som forhandler kj?kken i en rekke land.
En unders?kelse YouGov har gjort for Elkj?p, viser at 22 prosent har planer om ? pusse opp kj?kkenet i ?r.
? Mange pusser opp kj?kkenet i forbindelse at de bytter bolig. If?lge Statistisk sentralbyr? flytter nordmenn oftere enn noen gang f?r, og det avspeiles i kj?kkensalget, sier T?nnesen.
Det finnes ikke tall for hvor mye nordmenn bruker p? kj?kken i l?pet av et ?r, men totalt sett pusset vi opp for 65 milliarder kroner i fjor, og det er ny rekord, if?lge Prognosesenteret og Byggmonitor.
Menn mer med
Oppussingsviljen er st?rst i Oslo og Akershus, der 33 prosent sier skal fiffe opp kj?kkenet i l?pet av ?ret. P? S?rlandet er det bare 16 prosent som skal gj?re det.
? B?de norske og utenlandske studier viser at kvinner i st?rre grad enn menn har bestemt hvordan det skal se ut hjemme. Men unders?kelsen v?r kan tyde p? at mennene n? engasjerer seg mer, sier T?nnesen.
23 prosent av mennene og 22 av prosent av kvinnene svarer ja p? at de skal pusse opp kj?kkenet.
? Det interessante er at hele 19 prosent av single menn uten barn svarer at de skal pusse opp i ?r. Det stemmer egentlig ganske godt med v?r erfaring. Norske menn er opptatt av at kj?kkenet skal v?re funksjonelt, praktisk og se bra ut, sier T?nnesen.
Elkj?p har 100 kj?kkenbutikker over hele landet.
? V?re salgstall underbygger at nordmenn er blitt mer opptatt av kj?kken. Vi opplever stor p?gang i butikkene v?re, s?rlig i alle de delene av Norge hvor man ikke finner IKEA-varehus. Vi solgte dobbelt s? mange kj?kken i 2012 enn ?ret f?r, og n? h?per vi p? ? kunne ta nye markedsandeler, sier T?nnesen.
?ker verdien
Oppussingsentusiasmen dreier seg om ? opprettholde eller ?ke standarden p? boligen, mener Bj?rn Erik ?ye i Prognosesenteret.
? Kj?kkenet brukes og slites. For ? opprettholde standarden, pusses det opp og vedlikeholdes. Vi antar at en femtedel av boligprisveksten vi har hatt de siste fem ?rene kan tilskrives standardheving, sier ?ye.
Samtidig har kj?kkenet v?rt p? en klassereise.
? P? 1950-tallet var kj?kkenet et lukket rom der husmoren laget maten. I dag har vi revet ned veggene og viser fram kj?kkenet, sier forsker Annechen Bugge i Statens institutt for forbruksforskning.
Vi har bygget kj?kken?yer og har f?tt nye fronter.
? Kj?kkenet har blitt et allrom for hele familien, og mange sier at det er husets viktigste rom. Folk har ogs? en st?rre utstyrspark. Samtidig er b?de menn og kvinners interesse for matlaging ?kende, sier Annechen Bugge.
Fakta:
* 22 prosent av alle kvinner og 23 prosent av alle menn planlegger ? pusse opp kj?kkenet i ?r. Blant enslige menn uten barn er det 19 prosent som sier de skal pusse opp kj?kkenet.
* Kj?kkensalget m?les i antall skap. Nordmenn kj?pte 1,25 millioner kj?kkenskap i fjor. Det er 6000 flere skap enn ?ret f?r.
* Elkj?p har solgt hvitevarer til nordmenn i 52 ?r, men startet i 2009 med ? selge hele kj?kken under navnet Epoq.

Elkj?p er et av Nordens st?rste handelsforetak innen forbrukerelektronikk og elektriske husholdningsapparater, og omsatte for NOK 26,2 milliarder i regnskaps?ret 2012/13. Driftsresultatet var NOK 1.100 millioner.
Konsernet har etablert detaljistvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, F?r?yene, Tsjekkia og Slovakia, med hovedforankring rundt stormarkedskonseptet.
Alle de 285 varehusene i Norden f?r i hovedsak sin vareforsyning fra egen distribusjonsvirksomhet, med sentrallager i Jönköping p? 100.000 kvadratmeter.
Ca 9.200 ansatte er sysselsatt i Elkj?p-konsernet, som er eid av britiske Dixons Retail – en av Europas st?rste forhandlere innen forbrukerelektronikk.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy