Hobby

Escape Travel girer opp i USA

– Salgsutviklingen p? frukt og gr?nt, fisk og grovt br?d gir en indikasjon p? en positiv trend, sier Aina Marie Lien, fagsjef for sunnhet og ern?ring i NorgesGruppen.
NorgesGruppen st?tter de nye kostholdsr?dene som ble lagt frem av Helsedirektoratet 5. mars. R?dene ligger til grunn for ern?ringsstrategien til alle butikkene i NorgesGruppen.
Bekymret for karbohydratenes rykte
If?lge myndighetens kostr?d b?r vi spise mer fullkorn.
– R?dene gir igjen en bekreftelse p? at fullkorn og kostfiber er viktig for ? forebygge og bidra til god helse. Det er godt vitenskapelig grunnlag for at kostfiber og fullkorn minsker risikoen for hjerte-og karsykdommer, diabetes type-2, overvekt og tykktarmskreft, sier Lien.
Likevel er det i f?lge Norkost-unders?kelsen bare en firedel av befolkningen som m?ter fullkornsanbefalingen.
– Vi er bekymret for at nyansene ikke kommer tydelig nok frem i debatten om karbohydrater, sier Lien. Sunne grove karbohydrater, som finnes i for eksempel grovt br?d, er en viktig kilde for f? i seg anbefalt mengde fullkorn og kostfiber, sier Lien videre.
Br?d med mindre salt
B?de Norge, EU og WHO jobber for ? f? ned saltforbruket som i dag er h?yere enn anbefalingene.
– Kj?tt og br?d er de st?rste kildene til salt i kostholdet. V?rt eget bakeri Bakers har lansert nye og grovere br?d med betydelig lavere saltinnhold, forteller Lien. Butikkene i NorgesGruppen har 50 prosent flere grove br?d i hyllene i dag enn for bare litt over et ?r siden.
5 om dagen innen 2020
Som st?rste akt?r i dagligvaremarkedet ?nsker NorgesGruppen ? bidra til at folk spiser enda mer frukt og gr?nt.
– Kun 15 prosent spiser anbefalt mengde gr?nnsaker. Vi ?nsker ? bidra til at nordmenn spiser fem om dagen innen 2020. Det inneb?rer at vi i snitt m? ?ke inntaket med mer enn 1 gr?nnsak hver per dag, sier Lien.
Butikkene i NorgesGruppen har solgt 20 prosent mer friske b?r og 5 prosent mer gr?nnsaker i 2013 enn ?ret f?r. Frukt og gr?nt er den kategorien i NorgesGruppen som fikk den st?rste veksten i 2013.
Vil ta folkehelsen p? alvor
Unders?kelser viser at nordmenn er opptatt av ? spise sunt. NorgesGruppen jobber for ? gj?re det lettere for kundene ? ta sunne valg i butikkene. NorgesGruppen trekker frem tre omr?der der de ?nsker ? bidra: at folk spiser mer frukt og gr?nt, fisk og grove kornprodukter.
Omsetningen p? fersk fisk i NorgesGruppen ?kte i 2013 med cirka 17,5 prosent. Over de 2 siste ?rene er veksten dr?yt 30 prosent. Totalmarkedet for fersk fisk har en vekst p? 36 prosent siste tre ?r.
Nesten 40 prosent av det nordmenn handler og spiser kommer fra butikker som NorgesGruppen eier. Det v?re seg Kiwi, Meny, Ultra Spar og Joker.
http://www.norgesgruppen.no/VI GIR DEG EN BEDRE HVERDAG

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy