Foto

Nordmenn vil sove med linsene p?

Nordmenn vil sove med linsene p?
07-02-2014 10:44 KappAhl Et vannmilj?prosjekt for tekstilleverand?rer i India i regi av Stockholm International Water Institute (SIWI) og de svenske moteselskapene Indiska, KappAhl og Lindex viser hvordan effektiv ressursforvaltning innen tekstilproduksjonen i India kan f?re til betydelige milj?forbedringer og ?konomisk gevinst

Svensk b?rekraftsprosjekt innen tekstilindustrien gj?r at indiske leverand?rer tjener p? vannbesparelser. Stockholm og New Delhi (5.februar 2014). Et vannmilj?prosjekt for tekstilleverand?rer i India i regi av Stockholm International Water Institute (SIWI) og de svenske moteselskapene Indiska, KappAhl og Lindex viser hvordan effektiv ressursforvaltning innen tekstilproduksjonen i India kan f?re til betydelige milj?forbedringer og ?konomisk gevinst. I en industri med sm? gevinstmarginer og negativ milj?p?virkning har prosjektet SWAR (Sustainable Water Resourches Management) vist at ?kt ressurseffektivitet i produksjonslinjene for energi, kjemikalier og vann f?rer til betydelig kostnadsbesparelser og redusert milj?p?virkning. I prosjektet omstruktureres produksjonskostnadene s? vannet blir en kostnadsb?rer.
Bare i hovedstadsregionen Delhi gjennomf?rte indiske prosjektpartnere 85 av de tiltakene som ble anbefalt av SWAR. Resultatet var oppsiktsvekkende: 765% avkastning p? investeringene p? ett ?r og i gjennomsnitt 11 dagers resirkuleringstid per prosjekt.
? SWAR har v?rt mye mer effektivt en v?re tidligere ressursforvaltningsprosjekter, siden det faktisk har bidratt til gjennomf?ring av tiltakene og ikke bare resultert i rapporter, sier en av leverand?rene i prosjektet, Mukesh Tomar p? Maya Exports.
I Delhi der vann er mangelvare, reduserte prosjektet vannforbruket med 84,5 millioner liter per ?r (6,6%). Prosjektet reduserte ogs? str?mforbruket 3,4%, drivstofforbruket 4% og forbruket av kjemikalier med 14% hos leverand?rer og underleverand?rer. Dette reduserte de totale produksjonskostnadene med 1,7% p? ett ?r for samtlige 35 enheter. Prosjektet har gitt forbedringer som f.eks. kjemiske fargingsmetoder som ikke trenger ? korrigeres (Right First Time), reduserte driftskostnader, gjenbruk av regnvann, korrekt rensing og resirkulering av avl?psvann, samt mer effektiv oppvarming av produksjonskjeler.
? SWAR har gitt oss viktig kunnskap, og innen prosjektets rammer har vi l?rt oss mer om ressurseffektivisering. Vi har er allerede i gang med ? innf?re flere av de anbefalte forbedringstiltakene i v?re resterende fabrikker, sier en av leverand?rene i prosjektet, Gopal Singh p? Sarqam Exports.
I Jaipur har prosjektet resultert en h?ndbok for b?rekraftig ressursbruk i industrien, i samarbeid med de tradisjonelle tekstiltrykkeriene i Jaipur Industrial Texcraft Park. I tillegg er kapasiteten for milj?vennlig produksjon ?kt.
I Delhi og Jaipur har SWAR utdannet over 60% av alt personale i b?rekraftig bruk av vann, energi og kjemikalier.
Pressekontakter
Rami Abdelrahman, prosjektkoordinator SWAR, Stockholm International Water Institute (SIWI), Tlf +46 720 506033, E-post: [email protected] informasjon
SWAR er et prosjekt med fokus p? b?rekraftig forvaltning av vannressursene innen tekstilindustrien i Delhi og Jaipur. Prosjektet gjennomf?res av Stockholm International Water Institute (SIWI) og det indiske r?dgivningsselskapet cKinetics som har som form?l ? fremme innf?ringen av b?rekraftige l?sninger. Prosjektet finansieres av Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), samt tre svenske moteselskaper og deres leverand?rer og underleverand?rer i Delhi og Jaipur. http://www.siwi.org/project/6814/
Stockholm International Water Institute (SIWI) http://www.siwi.org/
Indiska http://www.indiska.com/
KappAhl http://www.kappahl.com/
Lindex http://www.lindex.com/
Sida http://www.sida.se/
Den indiske tekstilindustrien st?r for 3% av Indias BNP og sysselsetter mer enn 35 millioner mennesker. Industrien er den st?rste enkeltst?ende vannforurenseren i India og har omfattende problemer p? grunn redusert tilgang p? ferskvann. P? World Water Week i Stockholm 2013 opplyste prosjektets partnere at de sammen med sine indiske partnere vil satse enda mer p? ? ?ke prosjektets positive effekter i 2014.

A to już wiesz?  Stor interesse for samtidskunst p? H?vikodden

Om KappA
KappAhl, grunnlagt i 1953, er en av Nordens ledende motekjeder med n?rmere 400 butikker i Sverige, Norge, Finland og Polen samt Shop Online. KappAhl tilbyr prisgunstig mote i egen design til alle ? kvinner, menn og barn, med fokus p? kvinnen midt i livet. KappAhl var f?rste motekjede i verden til ? bli milj?sertifisert i 1999. 2012/2013 var omsetningen 4,8 milliarder SEK og antall ansatte ca. 4 500. KappAhl er b?rsnotert p? Nasdaq OMX Stockholm. Mer informasjon p? www.kappahl.com.
hl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy