Kunst

Energieffektiv t?rketrommel fra Samsung

Sj?monstre! Finnes de? Eller er det kun fantasi?
I ?gamle dager? trodde man helt bestemt at sj?monstre fantes. De kunne ha ulik form og utseende, men at de var enormt store og skumle kan vi lese i gamle skrifter og dokumenter. Hver dag i h?stferien kan du komme til Hvalfangstmuseet og h?re spennende historier om disse monstrene.
Kanskje har du ditt eget sj?monster i fantasien? Bli med og lag ditt eget spesielle sj?monster! Alle monstrene blir fotografert og publisert p? museets nettside.
Fortellerstund: kl. 12.00 hver dag
Verksted: kl. 12.30 ? 14.30 hver dag

Vestfoldmuseene ble opprettet som et interkommunalt selskap i 2009, ved sammensl?ingen av museer og arkiv i Vestfold. Vestfoldmuseene eies av ni kommuner og Vestfold fylkeskommune med 68 ansatte fordelt p? de ulike avdelingene. Vestfoldmuseene har eget styre, og selskapets ?verste myndighet er representantskapet.
Selskapet har driftsansvar for enhetene; Museene i Nordre Vestfold (Berger museum, Aluminiummuseet og Jernverket Eidsfoss), Midgard historisk senter, Slottsfjellsmuseet, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Hvalfangstmuseet, Larvik museum, Vestfoldarkivet med fellestjenesten Samlingsforvaltningen og Munchs hus.

Similar Posts