Kunst

VI BEH?VER DIN HJELP

Tirsdag 8. oktober fra kl. 18.00 til 21.00 inviterer Adopsjonsforum, InorAdopt og Verdens Barn til foredraget “I hodet p? en ten?ring”. Foredraget holdes av Mia Börjesson, som har arbeidet lenge med unge adopterte.
I ten?rene utvikles hjernen. Evnen til ? resonnere og reflektere blir annerledes, og den unge ser verden p? en annen m?te enn f?r. Utvikling av selvbilde og selvf?lelse kommer i fokus. Det er mye ten?ringen skal mestre, og for ? klare dette trengs motivasjon, mot, h?p, dr?mmer, venner og mye kj?rlighet.
I f?rste del av foredraget vil Mia belyse hvordan en ten?ring tenker.
I andre del av foredraget vil hun g? inn p? hvordan foreldrene kan bidra i en utfordrende tid. De voksne er viktige og verdifulle for at unge skal ha mulighet til ? komme dit de vil og ?nsker.
P?melding innen 30. september
Send p?melding til [email protected] innen 30. september. Oppgi navn og hvilken forening du er medlem av. Medlemmer av foreningene prioriteres og har gratis inngang. Dersom det er plass kan ikke?medlemmer delta og betale kr. 100 ved inngangen.
Foredraget rettes mot foresatte?foreldre og holdes i H?ndverkeren Kurs? og Konferansesenter i Oslo. For mer informasjon, se: www.hvk.no
Basert p? bok
Deler av foredraget er hentet fra boken “Motivation och medkänsla ? om att samtala med ton?ringar” av Mia Börjesson. Boken utgis p? norsk av Gyldendals forlag h?sten 2013. Boken er for alle voksne som m?ter ten?ringer i sin hverdag: foreldre, l?rere, helses?stre og andre som m?ter ungdom i sin hverdag. Den gir konkrete r?d om hvordan du som voksen kan skape gode forutsetninger for samtaler med ungdom.
Illustrasjonsfoto: daveblume
Adopsjonsforum er en humanit?r forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. V?rt utgangspunkt er at adopsjon skal v?re til barnets beste. Gjennom v?r bistandsavdeling Bistand for barn, st?tter vi ogs? foreldrel?se og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Similar Posts