Kunst

En nestor innen adopsjonsfeltet er g?tt bort

André St?ylen skal lede en av Norges st?rste pengeutdelende stiftelser, som ?rlig deler ut over 200 millioner kroner til gode form?l, og forvalter bokf?rte verdier for over 9 milliarder kroner.
St?ylen er ansatt av stiftelsens styre. Han begynner i stillingen som administrerende direkt?r 1. januar 2014, og etterf?lger Frode Helgerud som g?r av med pensjon.
St?ylen kommer fra stillingen som ?konomidirekt?r i R?de Kors. Videre har han v?rt finansbyr?d i Oslo fra 2002 til 2007, og var f?r det, statssekret?r i Milj?verndepartementet. Han er styreleder i LHL Helse AS og Boligbygg Oslo KF, samt styremedlem i Nasjonalmuseet.
St?ylen er 45 ?r gammel, og oppvokst i ?rsta. Han er utdannet sivil?konom fra Handelsh?yskolen
BI.
– Vi er glade for ? ha funnet en kandidat med den brede samlede kompetansen som m? til for ?
ivareta og videreutvikle stiftelsens mangefasetterte oppgaver p? en god m?te. Vi ser fram til samarbeidet, sier Randi Eek Thorsen, styreleder i Sparebankstiftelsen DNB.
– Sparebankstiftelsen DNB er en viktig institusjon i det norske samfunnet ? b?de som st?rste private eier i DNB og gjennom tildelingene til allmennyttige form?l. Jeg er takknemlig for at styret har vist meg denne tilliten, og gleder meg til ? ta fatt p? oppgaven, sier André St?ylen.
Kontakt
Styreleder Randi Eek Thorsen, mobil: 905 07 478
André St?ylen, mobil 950 69 536
Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir gaver til allmenn nytte.
Stiftelsen ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 2 milliarder kroner til allmennyttige form?l.
Sparebankstiftelsen DNB er st?rste private eier av DNB. Det er utbyttet fra disse aksjene som forvaltes og gis som bidrag til allmennyttige form?l.
Stiftelsen bidrar til prosjekter og initiativer som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. M?let er over tid ? bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste individer. Visjonen er: Vi skal utl?se gode krefter.
Stiftelsens to form?l er: ? ivareta sparebanktradisjonen med ? gi gaver til allmenn nytte, og ? v?re langsiktig eier i DNB.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Administrerende Direkt   #Cathrine Stamnes   #Enklere Liv   #Yiqing Yin