Kunst

Bambino Feeding Spoon ? n? som stor pakke

Det var med stor sorg Adopsjonsforum fikk meldingen om at tidligere direkt?r Ketil Lehland d?de br?tt fredag 20.september 2013. Han bisettes kl. 14:30 i Store kapell, Haslum krematorium i B?rum torsdag 3. oktober.
Ketil Lehland var en veteran i det norske og internasjonale adopsjonsarbeidet. Han ledet sekretariatet som ble bygd opp i Adopsjonsforum fra 1982 og til han gikk av som direkt?r i 2004. Fram til han ble pensjonist i 2009 var han seniorr?dgiver i Adopsjonsforum. Ketil ble i 2008 Adopsjonsforums tredje livsvarige ?resmedlem.

Ketil vil bli husket som en varm, engasjert og kunnskapsrik kollega. Han arbeidet utrettelig for at barn skulle f? vokse opp i familier i stedet for p? institusjon. I et portrettintervju med avisa V?rt Land ble han omtalt som “adoptivfar til 7000” barn, som fikk ny familie i Norge i den tiden han ledet foreningens arbeid. P? sin 68-?rsdag ble han utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Kongen ga ham denne til utmerkelsen for innsatsen for ? fremme barns rettigheter.

I tillegg til ? v?re en n?kkelperson i det norske adopsjonsarbeidet, spilte Ketil ogs? en viktig rolle med etableringen av det nordiske adopsjonsr?det (NAC) og den europeiske samarbeidsorganisasjonen EurAdopt. Han deltok aktivt i arbeidet med ? utvikle Haag-konvensjonen om beskyttelse av barn og samarbeid ved internasjonal adopsjon som ble vedtatt i 1993.

Av utdanning var Ketil sosiolog og studiene hans ble gjennomf?rt i Norge, Sverige, Japan og USA (Hawaii). F?r tiden i Adopsjonsforum arbeidet han bl.a. ved Universitetet i Oslo, Fors?ksgymnaset, R?det for internasjonale adopsjoner og Norges Kommunal- og Sosialh?gskole.

Ketil Lehland var en globetrotter b?de i sitt arbeid og privat. Han har var p? en rekke adopsjonsreiser og internasjonale m?ter for Adopsjonsforum, NAC og EurAdopt. Det f?rste prosjektet hans som pensjonist var ? sykle California p? langs, og han rakk ? bes?ke over 100 land – inkludert alle p? den vestlige halvkule. Han fulgte ogs? opp sin store fotballinteresse s? ofte han kunne ved ? f?lge sine favorittlag, Lyn, Manchester City og det norske fotballandslaget.

Vi lyser fred over Ketils minne.
?ystein Gudim, daglig leder i Adopsjonsforum
Adopsjonsforum er en humanit?r forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. V?rt utgangspunkt er at adopsjon skal v?re til barnets beste. Gjennom v?r bistandsavdeling Bistand for barn, st?tter vi ogs? foreldrel?se og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy