Kunst

Nyheter fra Vogel’s ved IFA 2013

Forretningsmannen Hans Herman Horn f?lger opp sin egen oppfordring om ? ta samfunnsansvar. N? donerer han midler til en tredje sk?yte til Redningsselskapet.

? N?r en organisasjon er dyktig, m? man g? p? barrikadene for ting man tror p?. Penger til kystberedskap og redning er en av de tingene jeg kan bidra med. Dette f?ler jeg Redningsselskapet ivaretar p? en bra og profesjonell m?te, sier Horn.
Hans Herman Horn sier at motivasjonen for ? gi en ny redningssk?yte er tosidig. En faktor er at man har penger og muligheter til ? hjelpe. En annen, og like viktig faktor, er interesse. Horn er en sann redningsvenn, og ?nsker med den nye sk?yta ? ta det samfunnsansvaret han oppfordrer politikere og andre n?ringslivsledere til ? ta. Han mener han selv har v?rt s?pass heldig i livet at han ?nsker ? gi noe tilbake.
? Jeg har alltid hatt et n?rt og godt forhold til sj?ens folk. Derfor er jeg titt og stadig innom for ? prate med mannskapet. Ofte et par ganger i uken, og bare for en kort stund siden fikk jeg invitasjon til bacalaoselskap av skipsf?rer Johan Leandersson p? RS ?Horn Flyer?, sier Horn.
Fra f?r har Hans Herman Horn gitt sk?ytene RS ?Hvaler? og RS ?Horn Flyer?. Horn og hans familie har i mange ?r vist et stort engasjement for Redningsselskapets arbeid. Den nye sk?yta blir fra den vellykkede Bergesen-klassen.
? Fantastisk med slike folk
? Dette er nok en fantastisk gave som gj?r det mulig for Redningsselskapet ? realisere m?let om full beredskap s?r for Nord-Troms. Vi beh?ver private som donerer sk?yter. Vi trenger det offentlige som gir oss driftsmidler, og vi trenger de frivillige som stiller opp ?ret rundt og gir av sin tid. M?let er ? tette fem hull langs kysten de to neste ?rene. Denne gaven fra Hans Herman Horn, og sk?yta som Det Norske Veritas (DNV) ga oss tidligere i ?r, gj?r at vi er p? god vei mot ? n? m?let om full beredskap, sier generalsekret?r Rikke Lind i Redningsselskapet.
?resmedlem
Skipsmegleren og forretningsmannen Horn ble i 2011 utnevnt til ?resmedlem i Redningsselskapet. I forbindelse med utnevnelsen sa Redningsselskapets dav?rende president Lars Hellandsj? f?lgende:
Hans Herman Horn og hans familie har i mange ?r vist et stort engasjement for Redningsselskapets arbeid. Horn er h?yt respektert innen norsk n?ringsliv og nasjonale og internasjonale maritime n?ringer. Han har brukt sine kunnskaper og store nettverk til ? fremme Redningsselskapets form?l. Dette er sv?rt verdifullt for Redningsselskapet.
? Redningsselskapet gj?r en fantastisk jobb b?de for fritidsb?teiere, profesjonelle og fiskere. Hvis ikke private tar et initiativ n?r det gjelder sikkerhet og beredskap, ja s? skjer det lite eller ingenting, sier Hans Herman Horn.
Horn og hans familie har ogs? tidligere donert store verdier til Redningsselskapet. To sk?yter ble gitt i gave p? seksti- og syttitallet gjennom familieselskapet R.S. Platou, etablert av hans stefar.
FAKTA OM REDNINGSSELSKAPET
Redningsselskapet er en frivillig organisasjon som driver de 42 redningssk?ytene som dekker norskekysten og de to st?rste innsj?ene Mj?sa og Femunden. De siste ti ?rene har redningssk?ytene reddet 350 liv og berget 1000 fart?y fra forlis.
I tillegg driver Redningsselskapet et omfattende opplysnings- og ulykkesforebyggende arbeid for ? bedre sj?sikkerheten. Mer en 30.000 barn og unge er hvert ?r i kontakt med sj?vettbudskapet til Redningsselskapet. Les mer p? www.rs.no

Similar Posts