Friluftsliv

Folkefest i Oslo, rekorddeltakelse i Danske Bank Oslo Maraton

Folkefest i Oslo, rekorddeltakelse i Danske Bank Oslo Maraton
Sikker

Norge er et ferieparadis for b?tfolk, spesielt n?r v?ret har v?rt s? bra som i sommer. B?tfolket vet ? nyte sommeren. Mitt inntrykk er at de aller fleste som ferdes p? sj?en i Norge viser godt sj?vett. Men dessverre har vi ogs? i ?r sett alvorlige ulykker med fritidsb?ter.
Kronikk av Rikke Lind, generalsekret?r i Redningsselskapet
Rekordmange har v?rt p? sj?en i sommer? aldri f?r har vi sett s? mange seile, putre, dorge, ankre opp og ro av g?rde som i ?r. Redningssk?ytene har st?tt p? dag og natt ? dratt folk av skj?r, fylt p? diesel, tatt ut tau av propeller og gitt folk r?d og vink til hvordan turen kan fortsette videre. Men vi i Redningsselskapet opplever ogs? de turene som ikke g?r bra. N?r vi ser alvorlige skader, og liv g?r tapt.
Redningsselskapet gjennomf?rte i juni en unders?kelse rundt nordmenns bruk av flytevest. Unders?kelsen ble gjort overfor et landsrepresentativt tverrsnitt av Norges befolkning p? 18 ?r og oppover. Resultatene viste at bare 65 prosent av dem som ferdes i ?pen b?t alltid bruker flytevest. 27 prosent bruker det av og til. Samtidig har 61 prosent av alle som omkommer p? sj?en ikke p? seg vest, i f?lge en unders?kelse fra Sj?fartsdirektoratet i 2011. Blant 16 prosent av de omkomne er det ukjent hvorvidt de hadde p? seg flyteutstyr eller ei. M?let v?rt er at alle i ?pen b?t i fart skal ha vesten p?.
Forebyggende arbeid gir resultater og vi ser at barn og ungdom er flinke til ? bruke vest. De har ogs? en positiv p?virkning p? foreldre og andre voksne. Men det viser seg at det er vanskelig ? f? godt voksne menn til ? ta p? seg vesten, og denne gruppa er dessverre overrepresentert i antall drukninger i Norge.
F?rste halv?r i ?r har ti personer omkommet fra ?pen fritidsb?t. ?tte av dem brukte ikke vest. Vi tror at flere av disse ville overlevd om de hadde brukt flyteplagg.
I tillegg er fart og alkohol viktige ?rsaker til alvorlige ulykker i b?t. 92.2 prosent av alle omkomne p? sj?en mellom 2002 og 2011 som var alkoholp?virket, manglet ogs? vest. Det er en tydelig sammenheng mellom alkohol og ulykker knyttet til sammenst?t i h?y fart. I Redningsselskapet ?nsker vi at Politiet f?r st?rre kapasitet til ? foreta stikkontroller p? sj?en. Politiet disponerer kun rundt 50 fart?y hvert ?r til patruljering langs hele norskekysten, og da oppleves sannsynligheten for ? ?bli tatt? med h?y fart eller promille som liten.
Samtidig lever vi i Redningsselskapet med vissheten om at vi kunne reddet flere hvert ?r, dersom vi hadde flere redningsfart?y.
Over ett ?r siden leverte sentrale akt?rer i bransjen sine innspill til hvordan sj?en kan bli tryggere til N?rings- og Handelsdepartementet. Hovedkonklusjonen for hvordan man kan styrke sikkerhet p? sj?en var klar: Styrke regelverket, styrke oppf?lgingen av regelverket, og satse mer p? forebygging. Lovgiving og forebygging er gjensidig avhengig av hverandre. Med klare regler vil v?re informasjonskampanjer virke bedre. Selv om vi de siste ?rene har klart ? styrke kunnskapen og lykkes godt med forebygging er rapporten klar p? at dette alene ikke vil n? helt i m?l. Vi trenger ogs? ?kt kapasitet. Med flere redningssk?yter kunne vi hjulpet mange flere.
Redningsselskapet ber n? myndighetene om et felles l?ft for ? styrke det forebyggende og den frivillige innsatsen til sj?s. Vi vet at kunnskap endrer holdninger.
Hver og en av oss kan ogs? bidra til v?r egen sikkerhet. S?rg for ? ha vesten p? i fart. Planlegg turen. Vedlikehold b?ten din godt, og ha alltid ekstrautstyr om bord. Kj?r aldri b?t n?r du er beruset. S?rg for at du f?r varslet om du er i n?d.
Ekte sj?glede for alle er v?rt m?l. Du kan bidra litt. Vi i Redningsselskapet skal gj?re alt vi kan. Med litt ekstra innsats fra myndighetene i tillegg kan vi s?rge for at enda flere kommer seg trygt hjem. Fortsatt god sommer!

A to już wiesz?  BODYJAM?: SATS lanserer ny dansetime

FAKTA OM REDNINGSSELSKAPET
Redningsselskapet er en frivillig organisasjon som driver de 44 redningssk?ytene som dekker norskekysten og de to st?rste innsj?ene Mj?sa og Femunden. De siste ti ?rene har redningssk?ytene reddet 350 liv og berget 1000 fart?y fra forlis.
I tillegg driver Redningsselskapet et omfattende opplysnings- og ulykkesforebyggende arbeid for ? bedre sj?sikkerheten. Mer en 30.000 barn og unge er hvert ?r i kontakt med sj?vettbudskapet til Redningsselskapet. Les mer p? www.rs.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy