Friluftsliv

Bazars beste sommerb?ker

Daglig leder i Adopsjonsforum, ?ystein Gudim, er oppr?rt over de nye gebyrene Notarius Publicus krever fra adopsjonss?kere. ?Skal et stempel og en signatur virkelig koste 258 kroner?, sp?r en vantro Gudim.
Det nye gebyret fra 1. juli 2013 gjelder ?per notarialbekreftelse?, som det heter i et skriv fra Oslo Byfogdembete. Med alle dokumentene som skal legaliseres i en adopsjonsprosess, kan sluttsummen bli sv?rt h?y.
Adopsjonsforeningen InorAdopt opplyser at det er behov for inntil 47 stempler for ? sende avg?rde dokumenter til Kenya. Dette utgj?r en merkostnad p? kr 12.126 pr. sak.
For Bulgaria-s?kere er det n?dvendig med notarialstempler p? 14 dokumenter ved utsendelse av s?knaden, samt 9 stempler ved tildeling av barn. I tillegg kommer utgiftene i forbindelse med notarialstempel p? oppf?lgingsrapporter om barna.
For Adopsjonsforums familier kommer ekstraregningen i verste fall p? 4-5000 kroner.
Dette er utgifter som vil komme i tillegg til de betydelige bel?pene s?kerne allerede betaler for en internasjonal adopsjon. Gjennomsnittlig ligger en adopsjon i dag p? ca. 140 000 kroner, pluss utgifter til reise og opphold n?r familien skal hente barnet i opprinnelseslandet.
– Fl?ing
– Dette er fl?ing av adopsjonss?kere! Skal et stempel og en signatur virkelig koste 258 kroner? Det m? i det minste v?re mulig ? oppn? en rabatt n?r mange dokumenter skal bekreftes samtidig, undrer Gudim.
Den daglige lederen for Norges st?rste adopsjonsformidler stiller seg ogs? sp?rrende til den raske innf?ringen av de nye gebyrene:
– Flere domstoler som utgj?r Notarius Publicus har ikke rukket ? organisere betalingssystemene sine. Rett f?r ordningen ble innf?rt ble det klart at domstolene ikke har systemer for hvordan dette skulle h?ndteres rent praktisk. De har enn? ikke hjemmel for ? fakturere i etterkant, s? her m? adopsjonsforeningene samle opp hundrevis av sm?kvitteringer for kontant betaling inntil systemet er p? plass. En d?rlig forberedt gebyrpraksis kan forlenge saksbehandlingstiden for adopsjoner ytterligere.
Kritisk
– Staten legger en ny stein til byrden for de familiene som gjerne vil adoptere fra utlandet, sier Gudim.
Han er sv?rt kritisk til Justisdepartementets vedtak om at en statlig instans kan ta slike h?ye gebyrer:
– Aner vi begynnelsen p? en ny trend? Hva blir i s? fall det neste? Kommer det tilsvarende gebyrer hos Fylkesmannen, Utenriksdepartementet og andre som ogs? skal legalisere de samme dokumentene?
Adopsjonskostnadene har ?kt kraftig de siste ?rene.
Adopsjonsforum er en humanit?r forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. V?rt utgangspunkt er at adopsjon skal v?re til barnets beste. Gjennom v?r bistandsavdeling Bistand for barn, st?tter vi ogs? foreldrel?se og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy