Friluftsliv

MGMT med nytt album 16. september og konsert i Oslo 30. september!

Det er f? som nevner at internasjonal adopsjon er en velpr?vd og juridisk trygg m?te ? f? barn p?. En familiefor?kelse av denne typen har ogs? den ekstra bonusen at man gir et barn som allerede eksisterer, en ny framtid.
Det skriver informasjonskonsulent i Adopsjonsforum, Mia Gill Kristiansen, i innlegget ?Internasjonal adopsjon i skyggen? i Dagbladet. Internasjonal adopsjon er blitt et ?glemt? alternativ i debatten om nye m?ter ? f? barn p?. Samtidig finnes det fremdeles mange barn i verden som trenger en familie.
B?r ?ke adopsjonsst?tten
Kristiansen mener ogs? at stortingsflertallet b?r g? inn for det de har programfestet i s? mange ?r: ? ?ke adopsjonsst?tten til folketrygdens grunnbel?p. ? ?ke adopsjonsst?tten fra kr 45 330 til kr 85 245 er en beskjeden utgift sammenlignet med bel?pene staten vil bruke, hvis forslaget om ? utvide antall offentlig st?ttede pr?ver?rsfors?k, f?r gjennomslag.
Adopsjonsst?tten ble etablert for ? gj?re det mulig for flere ? adoptere. Det er ikke tilfelle per dags dato. En adopsjonsprosess koster i dag ca. 140 000 kroner, i tillegg kommer utgifter til reise og opphold n?r man skal hente barnet.
Les innlegget i Dagbladet fra 24.6.2013 her.
De tre adopsjonsforeningene InorAdopt, Adopsjonsforum og Verdens Barn driver for tiden en underskriftskampanje p? nettsidene sine og p? Facebook for ? ?ke adopsjonsst?tten over kommende statsbudsjett.
G? til ?k adopsjonsst?tten her.
St?tt underskriftskampanjen her.
Foto: f1uffster (Jeanie)

Adopsjonsforum er en humanit?r forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. V?rt utgangspunkt er at adopsjon skal v?re til barnets beste. Gjennom v?r bistandsavdeling Bistand for barn, st?tter vi ogs? foreldrel?se og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Similar Posts