Friluftsliv

MUD: SATS lanserer r?ff utetrening

Vi stiller oss i rekken av gratulanter og har gleden av ? overrekke blomster til Bente Danielsberg, butikksjef p? Norli Kremmertorget, med prisen “?rets butikksjef 2012” i Faghandelen.
-Vi er stolte og glade p? hennes vegne og ikke minst veldig forn?yde med at vi har en vi kan l?re av og inspireres av n?r vi p? igjen skal sette nye m?l for kommende sesong og neste ?r, sier Martin Haugen senterleder p? Kremmertorget.
Han benytter anledningen til ? fokusere p? hva dette betyr ikke bare for Norli, men hele senteret. Det er dessuten ekstra inspirerende at ?rets vinner kommer fra en bransje med sterk konkurranse og press p? marginer.
Rykende fersk Mystery Shoppingunders?kelse
For i tillegg til k?ringen av ?rets butikksjef har ogs? senterlederen nylig f?tt en ny unders?kelse som alle butikker p? Kremmertorget har deltatt i, og som er ?rets Mystery Shopping unders?kelse alle Sektor-sentre gjennomf?rer hvert ?r.
Unders?kelsen er rykende fersk og utf?rt av Ukjent kunde. Hvert eneste Sektor-senter har f?tt sine resultater innenfor omr?dene; F?rsteinntrykk, Behovsanalyse, omtanke salg og butikken. Dette er en enklere unders?kelse enn det sentrene har gjort tidligere, og har mer fokus p? de ansatte enn p? butikkene.
Alle tiltak som gjennomf?res p? sentrene gjelder enten m?linger og/eller tiltak for ? motivere butikkledere og ansatte til ? m?te kundene med h?y grad av service tilpasset den bransjekategorien butikken tilh?rer.
-Vi ser p? den sammensetning butikker de ulike sentrene best?r av, og vet at forventning til serviceniv? m? variere. Det er stor forskjell mellom selvvalgbutikker og faghandel, men v?r siste m?ling tar da ogs? for seg kun hva den enkelte medarbeider faktisk kan p?virke, nemlig ? gi kunden oppmerksomhet p? en god m?te n?r de kommer inn i butikken. Et nikk, et smil eller et hyggelig hei er viktig for at kunden f?ler at de blir sett, sier Marianne Mazarino H?konsen markedsdirekt?r i Sektor Eiendomsutvikling.
Hun viser til mange ?r med unders?kelser og tiltak, nettopp fordi forskjellen p? opplevelsen er stor avhengig av hvordan vi blir tatt imot som kunder.
– Om det var hjertelig eller heller lunkent avgj?r i hvilken grad kundene tar neste steg i sin kj?psprosess. Her vil ogs? de ulike butikkene har ulike forutsetninger, men det blir det tatt hensyn til i m?lingene. Uansett vil vi vel alle gjerne oppleve at vi er interessante som kunder, sier H?konsen.
Denne erfaringen deler Martin Haugen. Han viser til omtankesalget og til det vi alle kjenner som mersalg.
-Det trenger ikke v?re hverken masete eller p?trengende. Her ligger det rett og slett at vi kan gi god informasjon og veiledning. Det kan v?re at kunden kan ha nytte av produktene, sier Haugen. Han kom til stillingen som senterleder etter mange ?r som butikksjef i Brandstad hvor det var h?yt fokus p? salg og service hver time og hver dag. Han sier videre at den viktigste endringen fra tidligere ?r, er at butikkene f?r tilbakemelding med en gang Mystery Shopperne har v?rt p? bes?k, det er her evt. tiltak og endringer kan settes inn.
Serviilfredshet blir m?lt p? en skala fra 0 ? 100 %. Dette kommer som et resultat av hver enkelt- rapportene, og totalt scoret Sektor-sentre 73,95 % p? f?rste inntrykk, 71, 90 % p? behovsanalyse og 59,17 % p? omtanke-salg og 79,27 % p? butikkene.
-Dette forteller oss at vi burde trene mer p? det ? t?rre ? selge til v?re kunder, for det skal jo v?re g?y og det skal gi resultater, sier Marianne Mazarino H?konsen

Sektor Eiendomsutvikling AS er ledende innen forvaltning, utvikling og markedsf?ring av 32 kj?pesentre i Norge. I samarbeid med v?re leietakere skaper vi gode handleopplevelser for v?re kunder som igjen skaper merverdier for v?re eiere og oppdragsgivere. Den samlede senteromsetningen for 2013 er budsjettert til NOK 20 mrd. og portef?ljen har et samlet bruttoareal p? ca. 940 000 kvm.

Similar Posts