Hage

Sommerens nye dingser fra Clas Ohlson!

a8

– Det er beklagelig at partene ikke kunne enes, men NFVB er forpliktet til ? ivareta helheten i ?rets oppgj?r, sier NFVBs president Edel Teige. – Vi m? ivareta bedriftenes langsiktige l?nnsomhet, i et vanskelig marked med stadig h?yere andel arbeidskraftkostnader, sier Teige og fortsetter:
– De fleste fris?rer har en l?nn som ligger godt over den garanterte minstel?nnen, fordi de har provisjoner fra kundeomsetningen. Gjennomsnittsl?nnen i fris?rfaget er h?yere enn i mange industrifag, og fris?rfaget er ikke et lavl?nnsfag!
I l?pet av de to siste dagene har Fagforbundet fremstilt saken ensidig, b?de i media og i sosiale medier. Her kommer noen presiseringer fra tariffutvalget i NFVB/ NHO Handel: NFVBs tariffutvalg var innstilt p? et oppgj?r inne en ramme p? 3,3 %, som samsvarer med det som er fastsatt i frontfagene. Vi var heller ikke enige i hvordan dette ble regnet ut og presentert av riksmekleren, og dette var medvirkende til bruddet. Noen av de forsl?tte ?kningene er sv?rt kostbare for enkelte av v?re medlemsbedrifter.
I fris?rbedriftene g?r mellom 55 og 70 % av omsetningen til personalutgifter, og bedriftene er s?rbare for ?kte personalkostnader i et sterkt konkurranseutsatt marked. Marginene er sm?, og ?kte kostnader m? eventuelt tas gjennom ?kte priser. ? legge f?ringer for lokale pris?kninger er muligens ulovlig, og uansett prinsipielt uakseptabelt for NFVB.
NFVBs medlemsbedrifter vil bli l?pende orientert p? forbundets nettsider, facebook og nyhetsbrev.
Media kan kontakte direkt?r Olav Eikemo, [email protected]

Om NFVB
NFVB skal v?re bransjens viktigste taler?r og m?teplass for medlemmene!
NFVB er dannet av og for medlemmene. NFVB skal arbeide for medlemmenes interesser, og utf?re det medlemsbedriftene ser seg tjent med ? f? utf?rt i fellesskap. Det vi arbeider for, skal ogs? v?re i samfunnets interesse.

A to już wiesz?  Se Gabrielle danse i ny musikkvideo!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy