Hage

Icelandairs fotokonkurranse ? versjon 2.

Streiken i fris?rfaget er over
Fagforbundet og NFVB/ NHO Handel kom torsdag kveld til enighet om en ny tariffavtale i fris?rfaget. Arbeidet vil derfor bli gjenopptatt som normalt fra fredag 20. juni.
?rsaken til streiken var uenighet om innholdet i Riksmeklerens “skisse” fra 4. juni. For NFVB var det f?rst og fremst viktig at vi i forhandlinger direkte med motparten fikk gjennomslag for at visse prinsipielle klausuler i denne skissen ikke kunne v?re en del av tariffavtalen, og m?tte tas ut. Det legges fremdeles til grunn at den ?konomiske delen oppgj?ret er i tr?d med den ?konomiske rammen p? 3,3 prosent, men NFVB er tilfredse med at profilen p? den ?konomiske delen av oppgj?ret ble endret fra riksmeklerens skisse.
Medlemsbedriftene vil motta mer informasjon om nye l?nnssatser og andre detaljer i oppgj?ret, om kort tid.

Om NFVB
NFVB skal v?re bransjens viktigste taler?r og m?teplass for medlemmene!
NFVB er dannet av og for medlemmene. NFVB skal arbeide for medlemmenes interesser, og utf?re det medlemsbedriftene ser seg tjent med ? f? utf?rt i fellesskap. Det vi arbeider for, skal ogs? v?re i samfunnets interesse.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy