Én av fem pusser opp kj?kkenet i ?r

Leder av tariffutvalget i Norske fris?r- og velv?rebedrifter er NFVBs president Edel Teige. Hun sier i en kommentar at NFVB var innstilt p? et oppgj?r som samsvarer med den rammen som er fastsatt i frontfagene, p? 3,3 %.
– Det er beklagelig at partene ikke kunne enes, men NFVB er forpliktet til ? ivareta helheten i ?rets oppgj?r, og kunne ikke g? med p? kravene.
– Den viktigste begrunnelsen for v?rt standpunkt er at vi m? ivareta bedriftenes langsiktige l?nnsomhet, i et vanskelig marked med stadig h?yere andel arbeidskraftkostnader, sier Edel Teige avslutningsvis.

Om NFVB
NFVB skal v?re bransjens viktigste taler?r og m?teplass for medlemmene!
NFVB er dannet av og for medlemmene. NFVB skal arbeide for medlemmenes interesser, og utf?re det medlemsbedriftene ser seg tjent med ? f? utf?rt i fellesskap. Det vi arbeider for, skal ogs? v?re i samfunnets interesse.

Authors

Related posts

Top