Spill

Dr?m deg bort med de nye ?Bergamot Pear? kroppsproduktene til KORRES

a8

Over 42.000 DNB-kunder har stemt frem sine kandidater til generalforsamlingen til Sparebankstiftelsen DNB. Halvparten av generalforsamlingen velges av og blant DNBs kunder.

Generalforsamlingen er det ?verste organet i Sparebankstiftelsen DNB, og best?r av til sammen 31 medlemmer. 15 representanter velges av og blant DNB-kunder i de deler av landet hvor tidligere Gjensidige NOR Sparebank hadde sine r?tter (?stlandet), mens 1 representant velges av og blant kunder i de ?vrige delene av landet. Medlemmene som ikke velges av DNB-kunder er offentlig oppnevnt av fylkesting/byr?d p? ?stlandet.

Kundene deltar i valget via DNBs nettbank og valget har foreg?tt i hele mars.

Den nyvalgte generalforsamlingen trer i kraft fra generalforsamlingsm?tet 21. mai 2014, og er valgt for fire ?r.
Resultatet
Resultat av kundevalget til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen DNB 2014:
Valgdistrikt ?stfold
Trine Eriksen, Fredrikstad
Morten Huth, Fredrikstad
Vara:
Simen Saxeb?l, Hob?l
Valgdistrikt Oslo
Heidi Hovland Bergfald, Nordstrand
Sherry Hakimnejad, Grünerl?kka
Bente Lier, Vestre Aker
Vara
Tor H?kon Inderberg, Gamle Oslo
Bente Erichsen, St. Hanshaugen
Valgdistrikt Akershus
Nina Kolbj?rnsen, B?rum
Synne R?nning, Oppeg?rd
Astrid Solberg, Ullensaker
Vara
Cathrine Kloumann, B?rum
Kristin Bredahl Berge, Asker
Valgdistrikt Oppland
Atle Roll-Matthiesen, Gran
Cecilie Skeide, Lillehammer
Vara:
Anita Koot, Sel
Valgdistrikt Buskerud
Vibeke Clausen, Lier
Hege Christina Skredsvig, Sigdal
Vara:
Hallgrim Berg, ?l
Valgdistrikt Vestfold
Aslaug Bonden Borge, Sande
Christoffer R?d, Horten
Vara:
Geir R?rvik, N?tter?y
Valgdistrikt Telemark
Lars Vik, Porsgrunn
Vara:
Ellen Nordstoga, Vinje
Valgdistrikt Resten av landet
Camilla Helgesen, Bod?
Vara:
Janne Johnsen, Kristiansand

?vrige medlemmer av generalforsamlingen

I tillegg til de medlemmene som n? er valgt, best?r generalforsamlingen av f?lgende medlemmer, oppnevnt av fylkesting/byr?d for perioden 2012-2016:
Valgt av ?stfold fylkesting:
Krishna Magan Chudasama
Erik Unaas
Torill Bergene (vararep.)
Valgt av Oslo bystyre:
Bj?rn Glomsr?d
Ane Willumsen
Erling Lae
Christin W. Krohn (vararep.)
Ayesha Wolasmal (vararep.)
Valgt av Akershus fylkesting:
Bente Stein Mathisen
Helge Fossum
Morten Vollset
Inger Johanne Bj?rnstad (vararep.)
Mani Hussaini (vararep.)
Valgt av Oppland fylkesting:
Gro Lundby
Olaf Nils Diserud
Ivar Odnes (vararep.)
Valgt av Buskerud fylkesting:
Ragne Buer
Terje Vegard Kopperud
Kari Kolbr?k Ask (vararep.)
Valgt av Vestfold fylkesting:
Berit Nilssen
Karen Anne Kjendlie
Ellen Eriksen (vararep.)
Valgt av Telemark fylkesting:
Lise A. Wiik
B?rd Hoksrud (vararep.)

A to już wiesz?  Dette vil vi ha p? hytta

Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir gaver til allmenn nytte.
Stiftelsen ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 2 milliarder kroner til allmennyttige form?l.
Sparebankstiftelsen DNB er st?rste private eier av DNB. Det er utbyttet fra disse aksjene som forvaltes og gis som bidrag til allmennyttige form?l.
Stiftelsen bidrar til prosjekter og initiativer som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. M?let er over tid ? bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste individer. Visjonen er: Vi skal utl?se gode krefter.
Stiftelsens to form?l er: ? ivareta sparebanktradisjonen med ? gi gaver til allmenn nytte, og ? v?re langsiktig eier i DNB.
sparebankstiftelsen.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy